fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria

Zarząd Fundacji ARTeria

Zgodnie z §12 statutu Fundacji ARTeria zarząd Fundacji:

 1. Reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych.
 3. Zarządza majątkiem Fundacji.
 4. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe.
 5. Nadaje honorowy tytuł Dobroczyńcy Fundacji.
 6. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
 7. Tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne Fundacji oraz nadaje im regulaminy organizacyjne.
 8. Ustala strukturę organizacyjną Fundacji, powołuje i odwołuje pełnomocników Fundacji oraz zatrudnia osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.
 9. Zatrudnia pracowników Fundacji, ustala zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.
 10.  Podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji.
 11.  Podejmuje decyzje o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach zgodnych z celami Fundacji.
 12.  Podejmuje decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji wraz ze wskazaniem celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji.

Obecny Zarząd Fundacji ARTeria:

Anna Ochmann – prezes

Wenancjusz Ochmann – wiceprezes