fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria

Struktura organizacyjna Fundacji ARTeria

Fundacja ARTeria realizuje swoje cele statutowe w ramach trzech działów:

  • Kultura bez granic 
  • Innowacyjna edukacja
  • Wielowymiarowa współpraca