fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria

Status prawny Fundacji ARTeria

Fundacja ARTeria powstała w 2006 roku (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z 12 grudnia 2006 r.). Działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz statutu.

NIP 6482618597 [zobacz skan dokumentu nadania numeru NIP. Plik PDF]

REGON 240600010 [zobacz skan dokumentu nadania numeru REGON. Plik PDF]

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000269041 [zobacz wydruk z KRSu. Plik PDF]

Nr konta głównego: 13  1750  0012  0000  0000  3509  4954 w BNP Paribas Bank Polska S.A. (oddział operacyjny w Chorzowie)

Fundacja ARTeria jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24\00215\2007 (do końca marca 2013), obecnie: 2.24/00173/2013.