fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria

Instrukcja korzystania ze strony BIP Fundacji ARTeria

1. Przeglądanie stron

Aby przeglądać strony serwisu BIP Fundacji ARTeria należy wybrać z menu w górnym poziomym pasku interesujący dział, które umożliwia dotarcie zainteresowanym do znajdujących się tam sekcji tematycznych. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębieniach – na stronie i jej podstronach. Wykaz podstron, po wybraniu działu, rozwija się z lewej strony w postaci paska menu. Na dole każdej strony i podstrony znajduje się metryczka z informacjami o dacie i autorze informacji, dacie wprowadzenia zmian do dokumentu. Powrót do strony głównej BIP Fundacji ARTeria jest możliwy poprzez wybranie zamieszczonego w górnej części menu nawigacyjnego przycisku Strona główna.

2. Strony systemowe

W BIP-ie Fundacji ARTeria znajdują się strony informacyjne oraz  strony systemowe:

  • Redakcja – wykaz redaktorów wraz z danymi kontaktowymi
  • Dostęp do informacji – sposób postępowania w przypadku pozyskiwania informacji publicznej nie ujętej w BIP
  • Instrukcja korzystania – niniejszy dokument
  • Mapa strony – z tej strony bezpośrednio można wejść w każdy dokument znajdujący się w BIP.
3. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl

Nad menu znajduje się także logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

4. Strony informacyjne
4.1 Status prawny Fundacji ARTeria

Na tej stronie znajdują się informacje na temat podstawowych dokumentów Fundacji: statutu, wpisu do KRS, numeru NIP oraz REGON. Dokumenty można pobrać w formacie PDF. Na tej stronie znajduje się także link do elektronicznej bazy KRS on-line gdzie można sprawdzić aktualność i prawdziwość numeru.

4.2 Struktura Fundacji ARTeria

Na tej stronie znajduje się informacja na temat władz Fundacji powowłanych zgodnie z wymogami statutu oraz na podstawie innych regulacji, a także informacja na temat struktury organizacyjnej Fundacji ARTeria.

4.3 Działalność Fundacji ARTeria

Na tej stronie znajduje się informacja na temat projektów realizowanych ze środków publicznych oraz innych działań Fundacji.

4.4 Ogłoszenia

Na tej stronie publikowane są oferty pracy oraz zapytania ofertowe i konkursy.

4.5 Dokumenty Fundacji ARTeria

Na tej stronie publikowane są sprawozdania merytoryczne oraz finansowe Fundacji ARTeria (dokumenty można pobrać w pliku PDF), znajduje się tu także informacja o polityce bezpieczeństwa Fundacji ARTeria oraz wykaz zbiorów danych osobowych zgłoszonych do GIODO, a także informacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji.

4.6 Mapa strony

Na tej stronie znajduje się schemat mapy strony w której są ujęte wszystkie strony dostępne w portalu.

4.7 Informacje systemowe

Na tej stronie znajdują się informacje systemowe: dostęp do informacjiinstrukcja korzystania ze strony BIP Fundacji ARTeria, informacja o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.

4.8 Kontakt

Na tej stronie znajdują się dane kontaktowe (teleadresowe Fundacji) oraz dane redakcji BIP Fundacji ARTeria.

5. Dokumenty w PDF

Część dokumentów udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji ARTeria jest zapisana w formacie PDF. Aby je odczytać trzeba posiadać na komputerze lokalnym zainstalowany program Acrobat Reader. Aplikację można pobrać ze strony: (http://www.adobe.com/products/acrobatreadstep2.html)