fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria

Projekty realizowane ze środków publicznych

Fundacja ARTeria zrealizowała/realizuje obecnie następujące projekty ze środków publicznych:

 • Wzmoc­nienie struk­tury oraz zasobów instytucjonal­nych i kadrowych Fun­dacji ARTeria [Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, kom­ponent „Demokracja i spo­łeczeń­stwo obywatelskie” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego; wartość projektu 62.212,00 zł.; realizacja 1.10.2007 r. do 31.03.2008 r.]
 • II Śląski Festiwal „Zakątek Zwierzątek” [Fun­dusz Inicjatyw Obywatel­skich; wartość projektu 33 930 zł.; realizacja w 2008 r.]
 • Integracja organizacji kul­tural­nych z obszarów wiej­skich woj. śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efek­tyw­no­ści ich działania [Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5.4.2; wartość projektu 707.245,00 zł.; realizacja 1.09.2008 r. do 31.12.2009 r.]
 • UJAWNIONY [projekt wydawniczo – wystawienniczy związany z dziedzictwem niematerialnym przybliżający sylwetkę gen. brygady Pawła Łaszkiewicza pseudonim „Rawicz”; Otwarty konkurs ofert Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; wysokość projektu 8.000,00 zł.; czas realizacji: 15.03. 2011 r. do 15.06.2011 r.]
 • Profesjonalne kadry mediów lokalnych [Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.1; wartość projektu 670.111,00 zł.; realizacja od 1.09.2011 r. do 31.12.2012 r.]
 • Kooperatywność, komunikatywność, kreatywność [Fun­dusz Inicjatyw Obywatel­skich; wartość projektu 156 441,00 zł.; realizacja 1.09.2012 r.do 30.06.2013 r.]
 • European Cultural Learning Network [Leonardo da Vinci  – Lifelong Learning Programme; wartość projektu 701 708,00 euro; realizacja 1.10.2012 r. do 30.09.2015 r.]
 • XI Śląskie Warsztaty Tańca Ulicznego i NowoczesnegoVII Śląski Turniej Tańca Ulicznego oraz towarzyszące im warsztaty fotograficzne pod tytułem „Zatańczeni” [otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Zabrze w 2013 roku; dofinansowanie w kwocie 3 800 zł.; realizacja od 1.04. 2013 r. do 31.08.2013 r.]
 • WinJazz – Woman in Jazz [Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; wartość projektu 54.094,00 euro; realizacja: 1.05.2015 r. Do 31.12.2015 r.]
 • Talent Matching: Vocational Mentoring for I-VET in Europe’s Creative Industries [ERASMUS+, sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships’; wartość projektu 410 343,00 euro, realizacja od  1.11.2015 r. do 1.09.2018 r.]
 • ArtENprise – Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills [ERASMUS+, sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships’; wartość projektu 214 989,00 euro, realizacja od  1.10.2016 r. do 30.09.2018 r.]
 • Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business [ERASMUS+, sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships’; wartość projektu 275 339,00 euro, realizacja od  1.11.2018 r. do 30.04.2021 r.]
 • Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe [ERASMUS+, sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships’; wartość projektu 447 709,00 euro, realizacja od  1.09.2018 r. do 31.08.2021 r.]
 • Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries [ERASMUS+, sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships’; wartość projektu 258 007,00 euro, realizacja od  31.12.2018 r. do 30.08.2021 r.]
 • The Partnership for Creative Apprenticeships [ERASMUS+, sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships’; wartość projektu 422 555,00 euro, realizacja od  1.09.2019 r. do 31.08.2022 r.]
 • VX DESIGNERS [ERASMUS+, sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships for school education’; wartość projektu 292 000,00 euro, realizacja od  1.10.2020 r. do 30.09.2022 r.]
 • Cued Speech Europe [ERASMUS+, sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships for school education’; wartość projektu 293 953,00 euro, realizacja od  1.11.2020 r. do 31.10.2022 r.]
 • Master the Act [ERASMUS+, sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships for school education’; wartość projektu 370 832,00 euro, realizacja od  1.11.2020 r. do 30.04.2023 r.]
 • Bigtime Takeover: creative empowerment for Europe’s disadvantaged youth [ERASMUS+, Cooperation for innovation and the exchange of good practices; Partnerships for Creativity, wartość projektu 196 135 euro, realizacja od 1.05.2021 r. do 30.04.2023 r.]
 • DigiKommune: Bringing Art to the Masses across Europe [ERASMUS+, Cooperation for innovation and the exchange of good practices; Partnerships for Creativity, wartość projektu 205 365 euro, realizacja od 1.07.2021 r. do 30.06.2023 r.]
 • DiOtherCity – Digital tools and innovative city tours [ERASMUS+, Cooperation for innovation and the exchange of good practices; Partnerships for Creativity, wartość projektu 157 596 euro, realizacja od 1.06.2021 r. do 31.05.2023 r.]
 • The Creative Agora – empowerment and education through participatory and community arts [ERASMUS+, sektor ‘Cooperation partnership for adult education’, wartość projektu 275 874 euro, realizacja od 1.01.2022 r. do 31.03.2024 r.]
 • Acquisition of Basic skills through Interactive books [ERASMUS+, sektor ‘Cooperation partnerships in school education’, wartość projektu 306 899,20 euro, realizacja od 1.01.2022 r. do 1.01.2024 r.]
 • Poets of Today – Voices of Tomorrow [Kreatywna Europa, pEuropean Cooperation Projects; wartość projektu 1 081 431 euro, realizacja od 1.09.2022 r. do 31.03.2025 r.]

W ramach współpracy w międzynarodowych sieciach, których jest członkiem, zespół Fundacji ARTeria uczestniczyła w następujących projektach:

 • jako sieć CULTURE ACTION EUROPE (Fundacja ARTeria, Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Międzynarodowe Centrum Kultury) Act for Culture in Europe – Phase II [Creative Europe, Sieci Europejskie, wartość projektu 250 000 euro, realiacja od 1.04.2014 r. do 28.02.2015]
 • jako sieć River//Cities Platform – I_IMPROVED (Innovative, Informal Methodologies for Practival, River-Oriented and Versatile Education) [ERASMUS+, sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships’; wartość projektu 329 173,00 euro, realizacja od  1.09.2018 r. do 30.06.2021 r.]
 • jako sieć River//Cities Platform – Linking Research and Innovation on Waterfront through Technology for Excellence of Resilience to face Climate Change [Horyzont 2020, Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange, wartość projektu 728 000,00 euro, realizacja od  1.01.2019 r. do 31.12.2021 r.]