fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria

Inne działania

Fundacja ARTeria realizuje także inne projekty finansowane ze źródeł innych niż publiczne, przygotowywanych i realizowanych w ramach pracy wolontariackiej lub finansowanych ze środków pochodzących z darowizn/od sponsorów.

Do najważniejszych, wybranych działań należą:

1. Realizacja, od kwietnia 2010 roku, cyklu comiesięcznych spotkań w for­mie klubu dys­kusyj­nego zatytułowanego „ARTerioin­spiracje”, które mają charakter otwarty i tematycznie związane są z celami statutowymi Fun­dacji:

 • ARTerioinspiracje I. Wieczór inaugurujący działalność klubu dyskusyjnego: Wspieranie uczestnictwa w kulturze we współczesnych państwach europejskich (9 kwietnia 2010 r.)
 • ARTerioinspiracje II Prawo autorskie (14 maja 2010 r.)
 • ARTerioinspiracje III Międzynarodowy dorobek prawny chroniący dobra kultury w czasie konfliktów zbrojnych (11 czerwca 2010 r.)
 • ARTerioinspiracje IV CREATIVE CITY – culture centers operating in post-industrial spaces (19 września 2010 r.)
 • ARTerioinspiracje V Europejskie polityki kulturalne 2015 (22 października 2010 r.)
 • ARTerioinspiracje VI Program dla Europy. Propozycje społeczeństwa obywatelskiego (22 listopada 2010 r.)
 • ARTerioinspiracje VII Polska prezydencja w Radzie Europy (19 grudnia 2010 r.)
 • ARTerioinspiracje VIII Lobbing w Unii Europejskiej (29 stycznia 2011 r.)
 • ARTerioinspiracje IX Strategia Europa 2020 (24 lutego 2011 r.)
 • ARTerioinspiracje  X Europejska polityka miejska (22 marca 2011 r.)
 • ARTerioinspiracje XI Klastry w przemysłach kreatywnych? (8 kwietnia 2011 r.)
 • ARTerioinspiracje XII oraz XIII: Przemysły kreatywne i przemysły kultury w polityce UE (6 maja oraz 17 czerwca 2011 r.)
 • ARTerioinspiracje XIV „Działaj na rzecz kultury” – spotkanie warsztatowe (13 września 2011 r.)
 • ARTerioinspiracje XV Warsztaty MIASTO KREATYWNE (6 października 2011 r.)
 • ARTerioinspiracje XVI Formy wsparcia sektora kultury w krajach europejskich (5 listopada 2011 r.)
 • ARTerioinspiracje XVII Wybrane możliwości finansowania kultury z funduszy strukturalnych (27 grudnia 2011 r.)
 • ARTerioinspiracje XVIII Wdrażanie celów Europejskiej Agendy Kultury (26 stycznia 2012 r.)
 • ARTerioinspiracje  XIX The TOP 10 reasons to support the arts…  (6 lutego 2012 r.)
 • Arterioinspiracje XX Aktywna integracja młodych ludzi (26 marca 2012 r.)
 • Arterioinspiracje XXI O pasji tworzenia (26 kwietnia 2012.)
 • ARTerioinspiracje XXII Miasto – założenia Krajowej Polityki Miejskiej i Karta Praw Mieszkańca (28 maja 2012 r.)
 • ARTerioinspiracje XXIII Mobilność sztuki i artystów w Europie (11 czerwca 2012 r.)
 • ARTerioinspiracje XXIV Kultura w unijnych politykach. Procedura ustawodawcza i negocjacje budżetu na lata 2014-2020 (21 września 2012 r.)
 • ARTerioinspiracje XXV Prawo autorskie i wolne licencje (30 października 2012 r.)
 • ARTerioinspiracje XXVI O mediach i kompetencjach medialnych (17 listopada 2012 r.)
 • ARTerioinspiracje XXVII Ochrona wartości architektoniczno-urbanistycznych obiektów i dzielnic przemysłowych (27 grudnia 2012 r.)
 • ARTerioinspiracje XXVIII Restrukturyzacja obiektów poprzemysłowych – czyli jak to robią inni? (24 stycznia 2013 r.)
 • ARTerioinspiracje XXIX NGO a samorząd – płaszczyzny współpracy (5 lutego 2013 r.)
 • ARTerioinspiracje XXX Kultura a hiperlokalność (15 marca 2013 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXI Kultura w edukacji, edukacja w kulturze (23 kwietnia 2013 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXII czyli o współpracy (11 maja 2013 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXIII czyli o polityce kulturalnej miast (28 czerwca 2013 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXIV czyli o service designie (20 września 2013 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXV czyli o uczestnictwie w kulturze (17 października 2013 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXVI czyli o dyskusja podsumowująca Europejskie Forum Kultury i kilka słów o Kreatywnej Europie (12 listopada 2013 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXVII czyli o demokracji uczestniczącej (20 grudnia 2013 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXVIII Europe is a cultural peace project, not just a form of government! (8 stycznia 2014 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXIX Kulturotwórcy (10 lutego 2014 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXX czyli o politykach kulturalnych w kontekście wyborów… (11 marca 2014 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXI ATOM KULTURY (11 kwietnia 2014 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXII czyli czy warto jeszcze chodzić do opery i co to jest rozwój widowni (15 maja 2014 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXIII Zrównoważony rozwój – gdzie kultura? (9 czerwca 2014 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXIV czyli o tym jak edukacja muzyczna rozwija mózg (13 września 2014 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXV czyli kultura na co dzień, nie od święta (17 października 2014 r.)
 • ARTerioinspiarcje XXXXVI No more economic impact studies… (3 listopada 2014 r.)
 • ARTerioinspiarcje XXXXVII – niezależne spółdzielnie i obywatelskie media (16 grudnia 2014 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXVIII po co nam sztuka i po co czytać książki? (12 stycznia 2015 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXIX Dlaczego muzycy klasycznie nie improwizują częściej? (28 lutego 2015 roku)
 • ARTerioinspiracje XXXXX „Creating growth. Measuring cultural and creative markets in EU” (13 marca 2015 roku)
 • ARTerioinspiracje XXXXXI czyli jak się muzyka i plastyka w polskiej szkole? (10 kwietnia 2015 roku)
 • ARTerioinspiracje XXXXXII czyli edukacja muzyczna wg metody Koday’a (15 września 2015 roku)
 • ARTerioinspiracje XXXXXIII czyli kilka słów o metodzie Dalcroza (19 października 2015 roku)
 • ARTerioinspiracje XXXXXIV czyli instrumenty perkusyjne ze wszystkiego (12 listopad 2015 roku)
 • ARTerioinspiracje XXXXXV czyli czy innowacyjna gospodarka potrzebuje edukacji artystycznej (17 grudnia 2015 roku)
 • ARTerioinspiracje XXXXXVI Więcej lekcji muzyki=większa jakość szkoły (4 stycznia 2016 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXXVII O tym co dają lekcje fortepianu (23 lutego 2016 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXXVIII O trajektoriach sukcesu artystycznego (10 marca 2016 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXXIX czy edukacja artystyczna rozwija kreatywność? (8 kwietnia 2016 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXXX o kreatywnym rynku pracy w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii (13 maja 2016 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXXXI jaką książkę wybrać na wakacje, a przy okazji o czytelnictwie w Polsce (17 czerwca 2016 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXXXII czyli o rozwoju publiczności (14 września 2016 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXXXIII Liszt – pierwszy muzyczny superstar (13 października 2016 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXXXIII Quo vadis artysto po studiach (16 listopada 2016 r.)
 • ARTerioinspiracje XXXXXXIV O pozarządowych marginesach sztuki (14 grudnia 2016 r.)
 • ARTerioinspiracje 65. O przedsiębiorczych cechach artystów (18 stycznia 2017 r.)
 • ARTerioinspiracje 66. O sposobach rozwijania przedsiębiorczych cech artystów (9 lutego 2017 r.)
 • ARTerioinspiracje 67. O tym co artyści mogą wnieść do świata biznesu (1 marca 2017 r.)
 • ARTerioinspiracje 68. Culture: Urban Future. Global Report on Culture for Sustainable Urban Development (18 kwietnia 2017 r.)
 • ARTerioinspiracje 69. O KURORCIE QULTURY i prywatnych centrach kultury (10 maja 2017 r.)
 • ARTerioinspiracje 70. Polis and the people: Looking into the future of urban cultural policies (22 czerwca 2017 r.)
 • ARTerioinspiracje 71. Jak kultura I kreatywność zmieniają oblicza miasta – „Monitor miast kultury i kreatywności” (7 września 2017 r.)
 • ARTerioinspiracje 72. Artystyczne interwencje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście europejskich dobrych praktyk (18 października 2017 r.)
 • ARTerioinspiracje 73. Czy młodzi chcą samorządzić? (3 listopada 2017 r.)
 • ARTerioinspiracje 74. Kilka słów podsumowania czyli o Europejskim Forum Kultury (13 grudnia 2017 r.)
 • ARTerioinspiracje 75. o międzynarodowym rynku muzycznym (10 stycznia 2018 r.)
 • ARTerioinspiracje 76. czyli o kreatywności, kopiowaniu i… przedsiębiorczości (5 lutego 2018 r.)
 • ARTerioinspiracje 77. czyli Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (30 marca 2018 r.)
 • ARTerioinspiracje 78. czyli o ekonomicznych aspektach kultury (6 kwietnia 2018 r.)
 • ARTerioinspiarcje 79. czyli jak mądrze wdrażać nowe technologie w projektach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych (11 maja 2018 r.)
 • ARTerioinspiarcje 80. czyli o sytuacji artystów (13 czerwca 2018 r.)
 • ARTerioinpiracje 81. czyli jak zainteresować dzieci sztuką (12 września 2018 r.)
 • ARTerioinpiracje 82. czyli trochę o politykach kulturalnych a trochę
  o uczestnictwie w kulturze (9 października 2018 r.)
 • ARTerioinpiracje 83. czyli jak zainteresować najmłodszych – tym razem muzyką
  (6 listopada 2018 r.)
 • ARTerioinspiracje 84. czyli dlaczego granie na instrumentach kształtuje mózg
  i charakter… (14 grudnia 2018 r.)
 • ARTerioinspiracje 85. czyli czy moje dziecko ma talent? (3 stycznia 2019 r.)
 • ARTerioinspiracje 86. czyli kilka słów o idei projektu Global FemART (4 lutego 2019 r.)
 • ARTerioinspiracje 87. czyli kilka słów o idei 'work-based learning’ (nauka w oparciu o pracę) w sektorze kultury i kreatywnym (18 marca 2019 r.)
 • ARTerioinspiarcje 88. czyli jak zbudować miasto muzyki? (10 kwietnia 2019 r.)
 • ARTerioinspiracje 89. czyli o efekcie Bilbao a może „kulcie cargo”… czyli o instytucjach kultury w Polsce (20 maja 2019 r.)
 • ARTerioinspiracje 90. czyli czy rewitalizacja miasta musi być połączona z gentryfikacją… (13 czerwca 2019 r.)
 • ARTerioinspiracje 91. czyli o słuchaniu muzyki (12 września 2019 r.)
 • ARTerioinspiracje 92. czyli o dziedzictwie niematerialnym (7 października 2019 r.)
 • ARTerioinspiracje 93. czyli o osobach z niepełnosprawnościami pracujących w sektorze kultury (19 listopada 2019 r.)
 • ARTerioinspiracje 94. czyli o wolności słowa w sztuce (2 grudnia 2019 r.)
 • ARTerioinspiracje 95. O rozwoju publiczności raz jeszcze (14 stycznia 2020 r.)
 • ARTerioinspiracje 96. Jak rozwijać ekosystem muzyczny w naszych miastach? (12 lutego 2020 r.)

2. Realizacja, od września 2013 r., cyklu „KULTURALNYCH PODRÓŻY” w formie tematycznego klubu dys­kusyj­nego:

 • Kulturalne podróże, spotkanie I – Gruzińska Supra (24 września 2013 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie II – Estonia (22 listopada 2013 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie III – Holandia (2 stycznia 2014 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie IV – Radość życia i idealizm czyli SŁONECZNIKI van Gogha (27 marca 2014 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie V – Flamandzka Wenecja czy średniowieczny Disneyland? (14 maja 2014 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie VI – Na ścieżkach Impreium… (27 września 2014 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie VII – W kraju Afrodyty (18 listopada 2014 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie VIII – W poszukiwaniu slońca czyli rzymskie „dolce far niente” (19 stycznia 2015 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie IX – Na berlińskim Kreuzbergu (19 marca 2015 roku)
 • Kulturalne podróże, spotkanie X – Zapraszamy do Cividale del Friuli (25 września 2015 roku)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XI – Perła Emilii Romanii (17 listopada 2015 roku)
 • Kulturalne podróże XII w Pradze (11 stycznia 2016 roku)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XIII – Dante Alighieri i Florencja (16 marca 2016 roku)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XIV – Z wizytą we Wrocławiu szlakiem Eberharda Mocka (21 maja 2016 roku)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XV – Wirtualna podróż po literackiej Małopolsce (20 września 2016 roku)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XVI – Szlak moderny w Katowicach (25 listopada 2016 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XVII – Kraków „kryminalny” (10 stycznia 2017 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XVIII – Kulturalne podróże w Sztokholmie (13 marca 2017 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XIX – Kulturalne podróże na szlaku zabytków techniki (4 maja 2017 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XX – Kulturalne podróże w YOKOHAMIE czyli TRAM (Performing Arts Meeting) (11 września 2017 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XXI – Spacer po mikulczyckich ścieżkach (2 listopada 2017 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XXII – Zapraszamy nad Grande Navigli do Mediolanu
  (11 stycznia 2018 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XXIII – O zimnej wojnie i nowohuckich schronach (2 marca 2018 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XXIV – O tradycji i rękodziele (16 maja 2018 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XXV – Wycieczka śladami europejskiego street artu…
  (6 września 2018 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XXVI – O wielkich europejskich bitwach (5 listopada 2018 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XXV – Magiczny trójkąt na Morawach (4 stycznia 2019 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XXVI – Na fali… (29 marca 2019 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XXVI – Literacki, kobiecy szlak po Krakowie… (21 maja 2019 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XXVII – Z wizytą w Amsterdamie (9 września 2019 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XXVIII – „Z domu dziennego do domu nocnego” (12 listopada 2019 r.)
 • Kulturalne podróże, spotkanie XXIX – W Kaliningradzie czyli spotkanie z Immanuelem Kantem (21 stycznia 2020 r.)

3. Realizacja, od października 2013 r., cyklu spotkań dyskusyjnych w ramach INSYTUTU IQ:

 • INSTYTUT IQ. Spotkanie I – Pokolenie „Y” (24 października 2013 r.)
 • INSTYTUT IQ. Spotkanie II – O kompetencjach medialnych i informacyjnych (16 grudnia 2013 r.)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie III – O kulturze miejskiej (12 lutego 2014 r.)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie IV – Pianino dla każdego dziecka (4 kwietnia 2014 r.)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie V – 10 utworów muzyki klasycznej, które musisz znać… (28 czerwca 2014 r.)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie VI – Edukacja „cyfrowych tubylców” (15 października 2014 r.)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie VII – Uczenie dla przyszłości (4 grudnia 2014 r.)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie VIII – Muzyka – Miłość – Mózg (13 lutego 2015 roku)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie IX – Artysta wraca do szkoły (14 kwietnia 2015 roku)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie X – Zrób sobie instrument muzyczny ze… śmieci! (17 października 2015 roku)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie XI – O muzyce i pamięci werbalnej (9 grudnia 2014 roku)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie XII – Słów kilka o wpływie muzykowania na rozwój kory mózgowej (15 lutego 2016 r.)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie XIII O śpiewaniu zawsze… solo, w grupie, a nawet w chórze (14 kwietnia 2016 r.)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie XIV Minute of Listening każdego dnia (13 czerwca 2016 r.)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie XV Kim jest nauczyciel przedmiotów artystycznych (10 października 2016 r.)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie XVI Muzyka i mózg czyli nowe badania, ale nie tylko (21 grudnia 2016 r.)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie XVII 10 dzieł sztuki, które opowiadają historię sztuki nowoczesnej (15 lutego 2017 r.)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie XVIII Jak zaprojektować warsztaty kreatywne dla osób zagrożonych wykluczeniem… (15 kwietnia 2017 r.)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie XIX O sektorze pozarządowym w Polsce (16 czerwca 2017 r.)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie XX O twórczym wykorzystaniu internetu na szkolnych (i pozaszkolnych) zajęciach (2 października 2017 r.)
 • INSYTUT IQ. Spotkanie XXI Czy jest dziedzictwo kulturowe czyli o Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego (14 grudnia 2017 r.)
 • INSTYTUT IQ spotkanie 22. czyli jak ucząc muzyki uczyć matematyki (2 lutego 2018 r.)
 • INSTYTUT IQ spotkanie 23 czyli jak uczyć muzyki (17 kwietnia 2018 r.)
 • INSYTUT IQ spotkanie 24 czyli czy śpiewać każdy może (11 czerwca 2018 r.)
 • INSYTUT IQ spotkanie 25 czyli o pracy w przemysłach kultury i uwarunkowaniach wyborów i sytuacji zawodowej artystów (17 października 2018 r.)
 • INSYTUT IQ spotkanie 26 czyli o wyjątkowym badaniu. Czyli gdzie kreatywni szukają inspiracji, gdzie powstają ich najlepsze pomysły i nie tylko… (17 grudnia 2018 r.)
 • Instytut IQ spotkanie 27 – Kilka słów o projekcie 'Bridging the Gap’ (11 lutego 2019 r.)
 • Instytut IQ spotkanie 28 – Sprzedawać czy nie sprzedawać sztuki? (8 kwietnia 2019 r.)
 • Instytut IQ spotkanie 29 – O zmianie klimatu i roli zieleni w mieście (26 czerwca 2019 r.)
 • Instytut IQ spotkanie 30 – O dziedzictwie kulturowym w kontekście rozwoju lokalnego (18 października 2019 r.)
 • Instytut IQ spotkanie 31 – Monitor miast kultury i kreatywności (6 grudnia 2019 r.)
 • Instytut IQ spotkanie 32 – O zaletach bycia kobietą artystką… (10 lutego 2020 r.)

4. Realizacja warsztatów/spotkań tematycznych:

 • Muzyczne zabawy z ARTerią (2008 r.)
 • Kolejny rok muzycznych zabaw (2009 r.)
 • Trzeci rok muzycznych zabaw (2010 r.)
 • Autoprezentacja – Twój sposób na sukces (2012 r.)
 • Autoprezentacja – Twój sposób na sukces, II edycja (2013 r.)
 • Nie bój się kryzysu – trening ekonomiczny dla każdego (2013 r.)
 • Metody walki ze stresem w działalności artystycznej (2013 r.)
 • Metody walki ze stresem w pracy pedagogicznej (2013 r.)
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli (2013 r.)
 • Warsztaty z wystąpień publicznych i pracy z mikrofonem oraz przed kamerą (2013 r.)
 • Negocjacje w życiu zawodowym (2013 r.)
 • Dzień KREATYWNOŚCI (22 marca 2014 r.)
 • Magia radia czyli spróbuj swoich sił z mikrofonem (2014 r.)
 • Ogrodnik buntownik czyli co to jest guerilla gardening (28 kwietnia 2014 r.)
 • Dzień otwarty wyborcy – wybory do parlamentu Europejskiego czyli… „masz głos, masz wybór” (10 maja 2014 r.)
 • Emisja głosu w pracy dziennikarskiej (2014 r.)
 • Filmowanie jest proste! (2014 r.)
 • ART-terapia. Kraina dźwięków (2014 r.)
 • ART-terapia. Pędzel i glina (2014 r.)
 • ART-erapia. Kreatywne pisanie (2014 r.)
 • Jaki jest Twój artystyczny archetyp? (2014 r.)
 • Jaki jest archetyp Twojej organizacji/instytucji? (2014 r.)
 • Zrób sobie zieleń w mieście! (2014 r.)
 • 10 kluczowych kompetencji, których możemy nauczyć się od artystów (4-6 lutego 2015 roku)
 • Książka na Walentynki! (2015 r.)
 • Blogowanie jest proste (2015 r.)
 • Zrób sobie miasto czyli III spotkanie miejskiej „zielonej” partyzantki (2015 r.)
 • NASZ OGRÓD SPOŁECZNY (2015 r.)
 • Siła mojego głosu (2016 r.)
 • Jak być dobrze zrozumiałym podczas wystąpień publicznych (2016 r.)
 • Ja – mój oddech – moja świadomość  – mój stres (2016 r.)
 • Moja praca w kapciach (2016 r.)
 • „WEŹ ODDECH! – właściwe oddychanie w życiu codziennym” – warsztaty dla wolontariuszy (2016 r.)
 • „ODDYCHAJ PEŁNĄ PIERSIĄ” czyli coś dla seniorów (2016 r.)
 • NIE BÓJ SIĘ SCENY czyli wystąpienia publiczne – dla uczniów, studentów i fundacyjnych wolontariuszy (2016 r.)
 • NIE BÓJ SIĘ SCENY II czyli wystąpienia publiczne – dla uczniów, studentów i fundacyjnych wolontariuszy (2016 r.)
 • Młody muzyk na scenie (2016 r.)
 • MIKROFON NIE JEST TAKI STARSZNY… – szkolenie z wystąpień publicznych (2016 r.)
 • ORGANIZACJA IMPREZ (2016 r.)
 • ORGANIZACJA IMPREZ – II edycja (2016 r.)
 • Wystąpienia publiczne i praca przed kamerą – warsztaty (2016 r.)
 • Wystąpienia publiczne i praca przed kamerą II – warsztaty (2016 r.)
 • MIKROFON I KAMERA czyli wystąpienia nie tylko na scenie (2016 r.)
 • MIKROFON I KAMERA czyli wystąpienia nie tylko na scenie – II edycja (2016 r.)
 • MIKROFON I KAMERA czyli wystąpienia nie tylko na scenie – III edycja (2016 r.)
 • Moja praca w kapciach – tym razem dla muzyków (2016 r.)
 • Jestem artystą i nie pracuję za darmo (2016 r.)
 • Na scenie i w życiu – głos jako narzędzie pracy (2016 r.)
 • Właściwe oddychanie w życiu codziennym (2017 r.)
 • Siła Twojego głosu (2017 r.)
 • The role of artists in revitalization of postidustrial areas – spotkanie i warsztaty projektowe (2017 r.)
 • Europejski Tydzień Freelancerów – „Własna firma czy bycie freelancerem w kulturze? Dyskusja i warsztaty dedykowane zakładaniu własnej działalności gospodarczej w przemysłach kreatywnych” (2017 r.)
 • Europejski Tydzień Freelancerów – Artystyczne interwencje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – kontekst europejski i dobre praktyki” (2017 r.)
 • Audience Development. Audience Engagement. Dla muzyków i lokalnych instytucji/organizacji kultury (luty, marzec, kwiecień 2018 r.)
 • Prawo autorskie i własność intelektualna – jak zmienić pasję artystyczną w pracę dochodową (kwiecień 2018 r.)
 • Warsztaty muzyczne z zakresu emisji głosu (wrzesień-listopad 2018 r.)
 • Program mentoringowy (indywidulany oraz grupowy) dla młodych artystów, animatorów i menadżerów kultury z zakresu działalności na rynku sztuki w Polsce (od stycznia do kwietnia 2019 roku zrealizowaliśmy 40 sesji).
 • Organizacja imprez – warsztaty (15-16 marca 2019 r oraz 29-30 marca 2019 r.)
 • OPEN STUDIO WEEKEND – Anna Ochmann (5,6,7 lipca 2019 r.)

5. Udział, prezentacje i wystąpienia przedstawicieli Fundacji na konferencjach, seminariach, warsztatach i imprezach (w Polsce i w krajach Unii Europejskiej) związanych z sektorem kultury, polityką kulturalną, przemysłami kreatywnymi i innymi zagadnieniami związanymi z działalnością statutową organizacji. Do najważniejszych należą:

NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM:

 • udział w międzynarodowej konferencji European Forum for Arts and Heritage „Inside out 2007″ w Warszawie (8 – 10 listopada 2007 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji „PRZEMYSŁY KREATYWNE – KULTURA, BIZNES, INNOWACJE” w Łodzi (18 – 19 czerwca 2009 r.)
 • udział w VI międzynarodowej konferencji „Miasto kreatywne – centra kultury działające w przestrzeniach postindustrialnych w turystyce i promocji” w Zabrzu (10 – 11 września 2009 r.)
 • udział w seminarium dotyczącym wykorzystania funduszy strukturalnych w „kulturze” w Brukseli (11 listopada 2009 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji „Go East! Kultura i Społeczeństwo Obywatelskie. Partnerstwo Wschodnie w praktyce” w Warszawie (11- 12 grudnia 2009 r.)
 • udział w prezentacji programu: Międzynarodowe szkolenia dla operatorów kulturalnych w Radziejowicach (14 grudnia 2009 r.)
 • udział w kon­sul­tacjach zagadnień związanych z polityką kul­turalną UE w Berlinie (17 kwiet­nia 2010 r.)
 • udział w międzynarodowej konferen­cji poświęconej PRZE­MYSŁOM KREATYW­NYM w Łodzi (17 i 18 czerwca 2010 r.)
 • udział w konferencji „Cul­ture and the Policies of Change” w Brukseli (6 -​ 7 września 2010 r.)
 • udział w Międzynarodowym Seminarium „Kul­tura i Roz­wój” w Gironie w Hisz­panii (4-​6 maja 2010 r.)
 • udział w  VII międzynarodowej konferen­cji „Dziedzic­two prze­mysłowe dla współczesnych kul­tur, innowacyj­nej gospodarki i atrak­cyj­nej konsump­cji turystycz­nej” w Zabrzu (9 – ​10 września 2010 r.)
 • udział  Europej­skim Tygo­dniu Regionów i Miast OPEN DAYS „Europa 2020: Konkurencyjność, współ­praca i spój­ność dla wszyst­kich regionów” w Brukseli (4 -7 paź­dzier­nika 2010 r.)
 • udział w międzynarodowej kon­feren­cji Go East 2010 w Warszawie (19 -​ 20 paź­dzier­nika 2010 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji Inter­national Con­ference on Creative Tourism w Barcelonie (9-​10 grud­nia 2010 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji „The time is now!” w Brukseli (7 – 9 paź­dzier­nika 2010 r.)
 • udział w międzynarodowej inauguracji kam­panii „we are more” w Brukseli (7 paź­dzier­nika 2010 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji „TOOLQUIZ Public Pravite Partnership: skills to grow the arts economy” w Caernarfon w Walii (10 – 12 lutego 2011 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji „Culture in Motion” w Brukseli (15 – 16 lutego 2011 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji „Creative and enterprising Young People. Investing in young people through the creative and cultural sector” w Cuenca w Hiszpanii (13 – 15 kwietnia 2011 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji „Znaczenie sztuki i kultury dla rozwoju miasta i regionu” w Katowicach (1 – 2 czerwca 2011 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji „Wschodni wymiar mobilności” w Warszawie (6 – 7 lipca 2011 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji „Więcej Kultury” w Sopocie (28 – 30 lipca 2011 r.)
 • udział w Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu (8 – 11 września 2011 r.)
 • udział w Europejskim Forum Kultury w Brukseli (20 – 21 października 2011 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji i warsztatach „Akcja kreatywność” w Warszawie (6 – 9 grudnia 2011 r.)
 • udział w gali wręczenia nagród GRAND OFF Najlepszych Niezależnych Krótkich Filmów na świecie w Warszawie (10 grudnia 2011 r.)
 • udział w inauguracji starań Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury „Dream, it works” w Katowicach (27 marca 2012 r.)
 • udział w międzynarodowym seminarium i warsztatach „Animacja kulturalna a ekonomia społeczna” w Bielsku-Białej (29 – 30 maja 2012 r.)
 • udział w międzynarodowym seminarium „Celebrating Young People’s Participation in the Arts” w Cardiff w Walii (20 – 21 czerwca 2012 r.)
 • udział w międzynarodowym seminarium i warsztatach „Culture and business” w Stravanger w Norwegii (11 – 12 września 2012 r.)
 • udział w międzynarodowym programie szkoleniowym „Cultural diplomacy” w Tbilisi w Gruzji (27 września 2012 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji „Jak działania w regionach wpływają na politykę kulturalną Wspólnoty?” w Sienie we Włoszech (5 – 6 października 2012 r.)
 • udział w międzynarodowym konferencji „Culture in Motion 2012” w Brukseli (15 – 17 października 2012 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji „Kultura i biznes. Partnerstwo?” w Krakowie (24 października 2012 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji „More Europe – wewnątrz i poza granicami Unii Europejskiej. Jaka role może odegrać kultura?” w Warszawie (19 listopada 2012 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji „It’s not just a crisis, it’s transition” w Rzymie (3-5 października 2013 r.)
 • udział w Europejskim Forum Kultury w Brukseli (4-6 listopada 2013 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji „Design… do usług! Jak zacząć projektowanie usług?” w Katowicach (12 – 13 grudnia 2013 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji „Beyond the obvious – from producting things to nurtu ring social capital” w Newcastle (9 – 11 października 2014 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji CULTURE AROUND: European Conference On Culture Marketing w Warszawie (19 listopada 2014 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji spotkaniu Culture Action Europe „Beyond the Obvious” w Göteborgu (15-17 października 2015 r.)
 • udział w międzynarodowym spotkaniu partnerskim w Londynie (4-5 lutego 2016 r.)
 • udział w mięzynarodowym spotkaniu partnerskim w Rijece (30 czerwca – 1 lipca 2016 r.)
 • udział w JAMM’ART – dyskusji on-line (27-29 kwietnia 2016 r.)
 • organizacja dyskusji eksperckiej na temat programu KREATYWNA EUROPA (6 października 2016 r.)
 • udział w KONGRESIE KULTURY (7-9 października 2016 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji i spotkaniu członków sieci CAE „Beyond the obvious. Europe, quo vadis?” w Budapeszcie (26-28 stycznia 2017 r.)
 • udział w międzynarodowym seminarium „Audience Links Xchange: How to Place Audiences at the Centre of Cultural Organisations” w Sztokholmie (20–24 lutego 2017 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji w Gdańsku „Baltic Audience Links” (18-20 maja 2017 r.)
 • udział w międzynarodowym spotkaniu 5th Strategic Project Development Workshop EVALUATE – LEARN – CREATE w Berlinie (12 czerwca 2017 r.)
 • udział w JAMM’ART – dyskusji on-line (5 lipca 2017 r.)
 • udział w międzynarodowym seminarium „Heritage and Waterfront Regeneration” w Gdańsku (31 sierpnia – 1 września 2017 r.)
 • udział w międzynarodowej konferencji i spotkaniu członków sieci CAE „Beyond the Obvious: Belonging & Becoming: Culture, Heritage and our Future” w Rzymie (15-17 listopada 2017 r.)
 • udział w międzynarodowym Europejskim Forum Kultury w Mediolanie (7-8 grudnia 2017 r.)
 • udział w spotkaniu „MOV(I)E IT FORWARD!. Dissemination, exploitation and sustainability of KA2 projects results” w Zakopanem (8-11 maja 2019 r.)
 • prelekcję w trakcie seminarium „Dizajn w przestrzeni publicznej. Woda” w Cieszynie (12 czerwca 2019 r.)
 • udział w pracach grupy roboczej The Voices of Culture „Gender balance in the Cultural and Creative Sectors” w Pradze (4-5 września 2019 r.)
 • udział w spotkaniu z Komisją Europejska w ramach The Voices of Culture „Gender balance in the Cultural and Creative Sectors” w Bruskeli (6 grudnia 2019 r.)
 • udział w spotkaniu grupy Disordely Women Alliance w Amsterdamie (9-10 grudnia 2019 r.)
 • Analiza sytuacji podmiotów sektora kultury i kreatywnego – spotkanie online z CAE, Bruksela (6 maja 2020 r.)
 • ESCO on Cultural and Creative Occupations and Skills – warsztaty online, Bruksela (12 marca 2020 r.)

NA SZCZEBLU KRAJOWYM:

 • udział w spotkaniu „Program Kultura 2007-2013” w Warszawie (5 lipca 2007 r.)
 • udział w konferencji „Kultura w tworzeniu wizerunku nowoczesnego miasta/metropolii” w Katowicach (23 – 24 września 2008 r.)
 • udział XII Śląskim Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości pod hasłem „Kreatywne przemysły i kreatywne miasta – biznes w kulturze w województwie śląskim” w Chorzowie (14 listopada 2008 r.)
 • udział w podsumowaniu Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Warszawie (19 – 20 lutego 2009 r.)
 •  udział w seminarium „Kultura na rzecz lokalnego rozwoju” oraz w konsultacjachspołecznych programu DOM KULTURY+ w Radziejowicach (18 – 19 maja 2009 r.)
 • udział w Kongresie Kobiet „Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet” w Warszawie (20 – 21 czerwca 2009 r.)
 • udział w debacie „Publiczna, prywatna, nieformalna, wirtualna – wieloaspektowość edukacji artystycznej” w Bytomiu (10 lipca 2009 r.)
 • udział w konferencji „Innowacje 2009. Człowiek i technologie” w Łodzi (16 – 17 września 2009 r.)
 •  udział w Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie (23 – 25 września 2009 r.)
 • udział w XIII Śląskim Forum MŚP – ekspansja rynkowa śląskich instytucji i firm sektora kultury i rozrywki w Chorzowie (5 listopada 2009 r.)
 • udział w konferencji podsumowującej dwa lata rządów PO-PSL w Warszawie (20 – 21 listopada 2009 r.)
 • udział w konferencji EKON – Kultura. Społeczności. Innowacje „Creative economy w praktyce. Profesjonalizacja sektora kultury i przemysłów kreatywnych” w Krakowie (19 listopada 2009 r.)
 • udział w kon­feren­cji „Europej­skie Stolice Kul­tury. Impuls do zmian” w Katowicach (28 kwiet­nia 2010 r.)
 • udział w II Kon­gresie Kobiet w Warszawie (w dniach 18 -​ 19 czerwca 2010 roku)
 • udział w debacie „Komu opłaca się finan­sowanie kul­tury?” w ramach kam­panii społecznej „Kul­tura się liczy!” w Warszawie (27 maja 2010 r.)
 • udział w Kon­gresie Kul­tury Województwa Śląskiego w Katowicach (23 -​ 25 września 2010 r.)
 • prezentacja Fundacji na Gieł­dzie Biz­nesu Kul­tury organizowanej w ramach Kon­gresu Kultury Wojewódz­twa Śląskiego w Katowicach (25 września 2010 r.)
 • udział w spo­tkaniu „Rok po Kon­gresie Kul­tury Pol­skiej” w Warszawie (22 września 2010 r. )
 • udział w kon­feren­cji „Miasto Marzeń” w Katowicach (1 paź­dzier­nika 2010 r.)
 • udział w XIV edycji Śląskiego Forum Małej i Śred­niej Przed­siębior­czo­ści „EVENTMANAGEMENT w kul­turze i roz­rywce” w Chorzowie (4 listopada 2010 r.)
 • udział w kon­feren­cji Transparen­cy Camp Pol­ska w Warszawie (18 listopada 2010 r.)
 • udział w pod­sumowaniu Europej­skich Dni Dziedzic­twa 2010 „Od pomysłu do przemysłu” w Warszawie (25 listopada 2010 r.)
 • udział w ogól­nopol­skim programie „Wolon­tariat na rzecz dziedzic­twa” w Warszawie (25-​26 listopada 2010 r.)
 • udział w kon­feren­cji „Promocja produk­tów kul­turowych woj. śląskiego” w Katowicach (21 grud­nia 2010 r.)
 • udział w kon­feren­cji z cyklu „Kul­tura 2.0”  w Warszawie (18 -​ 20 listopada 2010 r.)
 • udział w I Śląskim Forum Klastrów w Zabrzu (24 – 25 marca 2011 r.);
 • udział w konferencji „Lokomotywa kultury – pociąg do współpracy. Wspólne tory biznesu, sztuki i nauki” w Bielsku-Białej (31 marca 2011 r.).
 • udział w III Kongresie Kobiet w Warszawie (17 – 18 września 2011 r.)
 • udział w spotkaniu Prywaciarz w kulturze. Nowocześni artyści – animatorzy życia kulturalnego Górnego Śląska w Gliwicach (23 kwietnia 2012 r.)
 • udział w festiwalu i seminarium Kultura 2.0 (26 – 27 października 2012 r.)
 • organizacja konferencji Akcja Kreatywność 2 (24 listopada 2012 r.)
 • udział w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach (16 – 18 września 2013 r.)
 • udział w I Śląskim Kongresie Obywatelskim (16 listopada 2013 r.)
 • udział w Forum Inicjatyw Międzynarodowych w Katowicach (17 grudnia 2013 r.)
 • udział w inauguracji programu Erasmus + w Warszawie (25 lutego 2014 r.)
 • udział w Kongresie Kobiet Województwa Śląskiego (15 marca 2014 r.)
 • udział w II Kongresie Kobiet Województwa Śląskiego (18 kwietnia 2015 r.)
 • udział w Dniu Śląskich Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw Społecznych (19 maja 2015 r.)
 • udział w tworzeniu Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego (20 maja 2015 r.)
 • udział w warsztacie eksperckim poświęconemu tematowi „Kultury w regionie” (26 października 2016 r.)
 • udział w konferencji regionalnej „Śląskie. Tu rozmawiamy” (9 stycznia 2017 r.)
 • organizacja spotkania Klubu Twórców Górnośląskich Karasol – spotkanie twórców i artystów śląskich (20 kwietnia 2017 r.)
 • organizacja spotkania Klubu Twórców Górnośląskich KARASOL – o kulisach kreatywnej pracy i pasji artystycznej (23 maja 2017 r.)
 • organizacja spotkania „Denotation Shed” pokaz filmu Andrew MacAvoy’a (23 września 2017 r.)
 • organizacja spotkania KARASOL książek czyli „Lepiej śmiać się niż płakać? Humor, dowcip, sens w trzech częściach „Mimrów z mamrami” (26 października 2017 r.)

6. Wspieranie i współpraca z  Prywatną Szkołą Muzyczną VENO’S STUDIO w przygotowaniu, promocji i realizacji licznych koncertów, warsztatów i innych działań związanych procesem dydaktycznym, a w 2014 r. dodatkowo z jubileuszem 15-lecia PSM VENO’S STUDIO, w tym realizacja Dnia Muzyki „Be hard! Play music” (13 czerwca 2014 r.). ARTeria była także partnerem w przygotowaniu płyt z cyklu „jest muzyka” prezentującej osiągnięcia uczniów szkoły oraz folderów szkoły, a od roku 2014 także wspólnie z PSM VENO’S STUDIO włączamy się w obchody INTERNATIONAL JAZZ DAY (co roku 30 kwietnia).

7. Opracowywanie i rozsyłka newslettera Fundacji ARTeria (wersja polskojęzyczna oraz angielskojęzyczna)

8. Wspieranie i realizacja działań oraz projektów artystycznych, m.in.: współpraca przy przygotowaniu kilku edycji interdyscyplinarnej wystawy artystek związanych z Zabrzem z cyklu „Inne spojrzenie” czy wystawy „POMIĘDZY_BEETWEEN”, a także działania międzynarodowe m.in.: PROJECT SCHOOL czy CURATIVE ART.

9. Udział/realizacja badań sektora kultury i sektora kreatywnego oraz innych związanych z działalnością statutową Fundacji, m.in.

 • udział w badaniu  porównawczym „Study on the Contribution of Culture to Local and Regional Economic and Social Development as part of European Regional Policy”
 • udział w kon­feren­cji kon­sul­tacyj­nej „Diagnoza organizacji pozarządowych pod kątem ist­nienia stan­dar­dów działania”
 • udział w badaniu PLATFORM USYSTEMATYZOWANEGO DIALOGU i OTWARTEJ METODY KOORDYNACJI
 • realizacja badania europejskich procesów edukacji kulturalnej
 • udział w badaniu „European house of civil society”
 • udział w międzynarodowym badaniu Third Sector Impact Project
 • udział w badaniu na temat statusu OPP, w tym także stosunku do subkont
 • udział w międzynarodowym badaniu Baltic Audience Link – audience development
 • udział w międzynarodowym badaniu podsumowującym European Vocational Skills Week 2016
 • udział w międzynarodowym badaniu Business Models in Arts and Cultural Organisations: Barriers to and Perspectives on Change
 • udział w międzynarodowym badaniu „Survey on the Access to Finance of Enterprises from the Cultural and Creative Sectors/Dostęp do finansowania stanowi jedną z głównych barier, napotykanych przez organizacje sektorów kultury i kreatywnych (CCS)”
 • udział w ankiecie Komisji Europejskiej, której tematem były doświadczenia w kontaktach z Unią Europejską (z użyciem stron Komisji Europejskiej i jej agend)
 • udział w badaniu „Zielona Wizja dla Górnego Śląska 2050”
 • udział w badaniu „The future objectives for EU-funded researach and innovation” (lipiec 2019)
 • udział w badaniu „Culture and creative sectors in the European Union. State of play, preparing for the future” (czerwiec 2019 r.)

10. Włączenie się w realizację Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie śląskim m.in. poprzez dosponsorowanie wydania informatora wojewódzkiego „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz” oraz przygotowywanie szeregu wycieczek tematycznych, m.in.:

 • Szlakiem pamięci o zabrskich powstańcach.
 • Zapraszamy na spacer aleją platanów do stalowego domu.
 • Poznaj największą i najnowocześniejszą – w I połowie XIX wieku – kolonię patronacką w Europie!
 • Znajdź jedyne w Europie stalowe domy
 • Zapraszamy na spacer po zabrzańskiej „zandce”
 • Odkryj urok zabrzańskiego „Borsiga”

11. Realizację spotkań CULTURE HUB – od marca 2015 roku realizujemy nowy cykl spotkań sieciujących skierowanych do przedstawicieli organizacji i instytucji działających w sektorze kultury, artystów i osób związanych z szeroko rozumianą edukacją artystyczną i kulturalną. Ich celem jest m.in. nawiązanie współpracy i lepsza, wspólna koordynacja działań, większa widoczność („wzmocnienia głosu wspólnoty kultury”), rozwój sektora i społeczności lokalnych. Spotkanie inaugurujące działalność CULTURE HUB odbyło 31 stycznia 2015 r., a w roku 2015 zrealizowaliśmy jeszcze dwa spotkania: 2 marca 2015 r. oraz 23 listopada 2015 r., w roku 2016 kolejne dwa: 23 marca 2016 r. oraz 25 listopada 2016 r., w roku 2017: 14 marca 2017 r. oraz 22 listopada 2017 r., w roku 2019: 16 maja 2019 r.

12. Realizację projektów wydawniczych m.in. „Twarze Fundacji” czy wydawniczo-wystawienniczych m.in. „Generał Rawicz”.

13. Współpracę z licznymi polskimi i zagranicznymi podmiotami.