fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystywania i procedura odwoławcza w ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej:

Informacje publiczne znajdujące się w Fundacji ARTeria można wykorzystywać bez warunków i opłat.

Zgodnie z art. 23 h ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) poniżej podajemy środki prawne w przypadku odmowy udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystywania lub nałożenia warunków i opłat.

Zgodnie z art. 23 g ust. 8 i 9 odmowa udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania może nastąpić jeżeli:

  1. dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy lub w przepisach odrębnych ustaw,
  2. ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,
  3. opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

W takim wypadku można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może zostać przedstawiona oferta zawierająca warunki i/lub opłatę – w takim przypadku w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty można złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Po rozpatrzeniu sprzeciwu wydana zostaje decyzja nakładająca warunki i/lub opłatę.

W takim wypadku można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.