fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria

Dostęp do informacji

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji ARTeria została utworzona na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz zgodnie ze standardami tworzenia i prowadzenia stron BIP określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Zgodnie z artykułem 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej:

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

WNIOSEK PISMENY można złożyć w biurze Fundacji ARTeria mieszczącym się przy ulicy Jana Brożka 4 (41-818 Zabrze) lub pocztą elektroniczną pod adresem biuro@fundacja-arteria.org.

WNIOSEK USTNY można złożyć w biurze Fundacji ARTeria mieszczącym się przy ulicy Jana Brożka 4 (41-818 Zabrze).