fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria

Sprawozdania finansowe

Fundacja ARTeria sprawozdanie z działalności 2021

Fundacja ARTeria sprawozdanie z działalności 2020

Fundacja ARTeria sprawozdanie z działalności 2019

Fundacja ARTeria Bilans 2018
Fundacja ARTeria rachunek zysków i strat 2018
Fundacja ARTeria wprowadzenie do spr. finansowego 2018
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2018
Fundacja ARTeria – informacja dodatkowa 2018

Fundacja ARTeria Bilans 2017
Fundacja ARTeria rachunek zysków i strat 2017
Fundacja ARTeria wprowadzenie do spr. finansowego 2017
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2017
Fundacja ARTeria – informacja dodatkowa 2017

Fundacja ARTeria Bilans 2016
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2016
Fundacja ARTeria wprowadzenie do spr. finansowego 2016
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2016
Fundacja ARTeria – informacja dodatkowa 2016

Fundacja ARTeria Bilans 2015
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2015
Fundacja ARTeria wprowadzenie do spr. finansowego 2015
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2015
Fundacja ARTeria – informacja dodatkowa 2015

Fundacja ARTeria Bilans 2014

Fundacja ARTeria rachunek wyników 2014
Fundacja ARTeria wprowadzenie do spr. finansowego 2014
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2014
Fundacja ARTeria – informacja dodatkowa 2014

Fundacja ARTeria Bilans 2013
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2013
Fundacja ARTeria wprowadzenie do spr. finansowego 2013
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2013
Fundacja ARTeria – informacja dodatkowa 2013

Fundacja ARTeria Bilans 2012
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2012 Fundacja ARTeria wprowadzenie do spr. finansowego 2012
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2012
Fundacja ARTeria – informacja dodatkowa 2012

Fundacja ARTeria Bilans 2011
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2011
Fundacja ARTeria wprowadzenie do spr. finansowego 2011
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2011
Fundacja ARTeria – informacja dodatkowa 2011

Fundacja ARTeria Bilans 2010
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2010
Fundacja ARTeria wprowadzenie do spr. finansowego 2010
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2010
Fundacja ARTeria – informacja dodatkowa 2010

Fundacja ARTeria Bilans 2009
Fundacja ARTeria rachunek 2009
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2009
Fundacja ARTeria – informacja dodatkowa 2009

Fundacja ARTeria Bilans 2008
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2008
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2008
Fundacja ARTeria – informacja dodatkowa 2008

Fundacja ARTeria Bilans 2007
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2007
Fundacja ARTeria – informacja dodatkowa 2007