fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria

Dokumenty Fundacji ARTeria

Na tej stronie publikowane są sprawozdania merytoryczne oraz finansowe Fundacji ARTeria (dokumenty można pobrać w plikach PDF), znajduje się tu także informacja o zasadach bezpieczeństwa finansowego Fundacji ARTeria oraz zasadach ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), a także informacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji. Informacje te znajdują się w poszczególnych zakładkach tematycznych.