fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria

Strona główna

Fundacja ARTeria powstała w 2006 roku. Realizuje różnorodne i innowacyjne projekty związane ze wspieraniem szeroko rozumianego rozwoju regionalnego i aktywizacją środowisk lokalnych głównie poprzez działania związane szeroko z kulturą, kreatywnością, edukacją, mediami, a także projekty związane z rozwojem samorządności i świadomości obywatelskiej, upowszechnianiem praw człowieka i działaniami wspomagającymi rozwój demokracji. 

Fundacja ARTeria – jako jedyna polska organizacja pozarządowa – jest członkiem Culture Action Europe, międzynarodowej sieci, która od 1992 roku pełni funkcję swoistego adwokata reprezentującego sektor kultury na poziomie europejskim, aktywnie włączając się we współtworzenie polityki kulturalnej Unii Europejskiej. ARTeria włączyła się w działania CAE w 2010 roku.

Od 2020 roku Fundacja ARTeria jest członkiem międzynarodowej sieci ENCATC zrzeszającej organizacje i instytucje zajmujące się kształceniem w dziedzinie zarządzania kulturą oraz politykami kulturalnymi. 

Fundacja ARTeria była także członkiem-założycielem europejskiej sieci dedykowanej kształceniu w zakresie szeroko rozumianej kultury – European Network for Cultural Learning (ECLN).

Od czerwca 2017 roku do stycznia 2020 roku Fundacja ARTeria była członkiem międzynarodowej sieci RIVER //CITIES, a prezeska Fundacji ARTeria, Anna Ochmann, w latach 2017-2018 pełniła funkcję członka Zarządu tej sieci. W latach 2018-2020 Fundację ARTeria reprezentował w Zarządzie R//C Wenancjusz Ochmann.

Więcej na: www.fundacja-arteria.org